HGC1214/2018
ID intern unic:  378328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1214
din  05.12.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 109/2017 privind unele măsuri de control
la trecerea frontierei, de control vamal şi privind
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului
comun la unele puncte de trecere  a frontierei
de stat moldo-ucrainene
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1279     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1068) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) pe tot parcursul textului, textul „punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan” se substituie cu textul „punctele de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan, Goianul Nou–Platonovo și Novosavițkoe–Cuciurgan”;
    b) la punctul 21:
    cuvîntul „ianuarie” se substituie cu cuvîntul „februarie”;
    se completează cu textul „În perioada de la 1 februarie 2019 pînă la 1 iulie 2019, importul medicamentelor (grupa tarifară 3003-3004), produselor farmaceutice și parafarmaceutice, materiei prime medicamentoase, produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților va fi realizat de către agenții economici din raioanele de est înregistrați la Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor şi altor restricţii, cu condiţia rămînerii acestor mărfuri pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.”;
    c) se completează cu punctele 7 și 8 cu următorul cuprins:
    „7. Serviciul Vamal este abilitat cu dreptul de a încasa în numerar de la persoanele fizice și juridice drepturile de import sau de export, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal, doar în cazul în care în punctul de trecere a frontierei de stat nu există o instituție financiară.
    8. Prevederile prezentei hotărîri se vor aplica pentru punctele de trecere a frontierei de stat Goianul Nou–Platonovo și Novosavițkoe–Cuciurgan cu începere de la data instituirii controlului comun la aceste puncte de trecere a frontierei de stat.”;
    2) în denumirea și pe tot parcursul textului Regulamentului, textul „punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan” se substituie cu textul „punctele de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan, Goianul Nou–Platonovo și Novosavițkoe–Cuciurgan”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Nr. 1214. Chişinău, 5 decembrie 2018.