OSVC510/2018
ID intern unic:  378344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 510
din  21.11.2018
cu privire la modificarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul
Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1725
    În scopul asigurării aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale şi în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) şi pct.8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15),
ORDON:
    1. În Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197-200/876), Capitolul III secțiunea C “Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor de import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale”, RUBRICA 31 – „Colete şi descrierea mărfurilor „mărci şi numere; număr container; numărul şi natura” se modifică după cum urmează:
    1) alineatul 7 după textul “În cazul operațiilor de comerţ cu diverse medicamente, care se clasifică la poziţia tarifară 3004” se completează cu textul: “, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cuprinse la pozițiile tarifare prevăzute în Capitolele 61-64,”;
    2) alineatul 9 “Exemple de completare:” se completează cu textul:
    “III. Pe formularul declarației vamale: ”PANTALONI DIN BUMBAC, ȚESĂTURA „DENIM” PENTRU BĂRBAȚI, NETRICOTAȚI”:
    Pe foaia anexată:
    1) Pantaloni din bumbac, țesătura „denim” pentru bărbați, netricotați, marca „Tom Tailor”, 200 buc-10 cut, 50000 lei;
    2) Pantaloni din bumbac, țesătura „denim” pentru băieți, netricorați, stock colecția an. 2016, marca „Ralth Lauren”, 80 buc-4 cut, 40000 lei.
    IV. Pe formularul declarației vamale: ”ÎNCĂLȚĂMINTE CU FAȚA DIN BENZI/CURELUȘE NEFIXATE CU ȘTIFTURI DIN MATERIAL PLASTIC, CU TALPĂ CU O ÎNĂLȚIME DE PESTE 3 CM. ÎNCĂLȚĂMINTE TIP SANDALE PENTRU DAME.”:
    Pe foaia anexată:
    1) Încălțăminte cu fața din benzi/curelușe nefixate cu știfturi din material plastic, cu talpă cu o înălțime de peste 3 cm. Încălțăminte tip sandale pentru dame, marca „Nicolis”, 15 buc-2 cut, 2250 lei;
    2) Încălțăminte cu fața din benzi/curelușe nefixate cu știfturi din material plastic, cu talpă cu o înălțime de peste 3 cm. Încălțăminte tip sandale pentru dame, marca „Ofelia”, 30 buc, 15000 lei;”
    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informațional „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina șefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare şi securitate informațională.
    6. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    SERVICIULUI VAMAL                                          Vitalie VRABIE

    Nr. 510-O. Chişinău, 21 noiembrie 2018.