LPC203/2018
ID intern unic:  378389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  04.10.2018
pentru modificarea articolului 111 al
Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 768     Data intrarii in vigoare : 12.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) 9 mai – Ziua Europei;”.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 203. Chișinău, 4 octombrie 2018.