OSFSC634/2018
ID intern unic:  378411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 634
din  21.11.2018
cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a
facturilor fiscale electronice „e-Factura”
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 1772     Data intrarii in vigoare : 12.12.2018
    În temeiul art.133 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi al Instrucțiunii privind completarea acestuia,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (Monitorul Oficial nr.99-102, art.515 din 05.04.2014), după cum urmează:
    1) În punctul 2 din textul ordinului sintagma „I.S. „Fiscservinform”” se substituie cu sintagma „Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” ”;
    2) În punctul 3 sintagma „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi IS “Fiscservinform”” se substituie cu sintagma „ Serviciului Fiscal de Stat şi Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”;
    3) Punctul 11 din Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” se expune în următoarea redacţie:
    „Funcţiile de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului „e-Factura” îi revin Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, în baza relaţiilor contractuale cu Serviciul Fiscal de Stat”;
    4) În punctul 15 din Regulament textul „Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.64 din 07.12.2006” se substituie cu textul „Ordinul Serviciul de Informaţii şi Securitate nr.69 din 15.07.2016”;
    5) Punctul 23 din Regulament se expune în următoarea redacţie:
    „Completarea facturii fiscale prin intermediul Sistemului „e-Factura” se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.”;
    6) În punctul 25 al Regulamentului textul „ , precum şi data facturii/” se exclude;
    7) În pct.30 din Regulament sintagma „ art.102 alin.(6)” se substituie cu sintagma „art.102 alin.(10)”.
    2. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoștință prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                          Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 634. Chişinău, 21 noiembrie 2018.