LPC255/2018
ID intern unic:  378418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 255
din  22.11.2018
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 786     Data intrarii in vigoare : 14.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
    Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 50 alineatul (3), cuvîntul „handicapați” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”.
    2. La articolul 51:
    în denumire, cuvîntul „handicapate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”;
    la alineatul (1), cuvîntul „handicapate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 255. Chișinău, 22 noiembrie 2018.