LPC261/2018
ID intern unic:  378420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  23.11.2018
pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998
cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 788     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege se permite pînă la data de 31 decembrie 2019 numai pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2018, vor deține patente pentru activitățile respective.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 261. Chișinău, 23 noiembrie 2018.