LPC268/2018
ID intern unic:  378424
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  23.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 792     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 52. Agitația electorală
    Continuarea agitației electorale sau a agitației pentru susținerea referendumului  în ziua votării, fie în incinta secției de votare, fie la intrarea în localul secției de votare,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice ori cu amendă de la 35 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral.”
    Art. II. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 52, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În ziua alegerilor nu se admite nici un fel de agitație electorală în incinta secției de votare sau la intrarea în localul secției de votare.”
    2. La articolul 169, alineatul (1) se completează cu următorul text:
    „În cazul în care un referendum republican se organizează în aceeași zi cu alegerile parlamentare, circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție se formează potrivit criteriilor stabilite la art. 80 și 81.”
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian  CANDU

    Nr. 268. Chișinău, 23 noiembrie 2018.