LPC269/2018
ID intern unic:  378426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din  23.11.2018
pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova
nr. 152/2014
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 794     Data intrarii in vigoare : 14.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera a), textul „de la 0 la 3 ani” se substituie cu textul „de la 0 la 2 ani”, iar textul „de la 3 la 6 (7) ani” se substituie cu textul „de la 2 la 6 (7) ani”.
    2. La articolul 23 alineatul (2):
    la litera a), textul „de la 0 la 3 ani” se substituie cu textul „de la 0 la 2 ani”;
    la litera b), textul „de la 3 la 6 (7) ani” se substituie cu textul „de la 2 la 6 (7) ani”.
    3. Articolul 152 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) art. 25 alin. (2), în partea ce ține de învățămîntul preșcolar pentru copiii de la 2 la 3 ani, care se pune în aplicare gradual, conform unui program aprobat de către Guvern, în funcție de gradul de pregătire și locurile disponibile în instituțiile de educație timpurie și de învățămînt general, care prestează servicii de educație timpurie, precum și în funcție de mijloacele financiare disponibile;”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 269. Chișinău, 23 noiembrie 2018.