LPO289/2018
ID intern unic:  378428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 289
din  29.11.2018
privind instituirea Crucii comemorative
„Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 796     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se instituie Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”.
    Art. 2. – Se aprobă:
    a) statutul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, conform anexei nr. 1;
    b) modelul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, conform anexei nr. 2.
    Art. 3. – Guvernul va asigura finanţarea confecţionării Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, a legitimației aferente, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate.
    Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 289. Chișinău, 29 noiembrie 2018.


Anexa nr. 1

STATUTUL
Crucii comemorative „Participant la acțiunile
de luptă din Afganistan (1979–1989)”
    1. Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” este o distincţie de stat comemorativă şi se conferă cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 – 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani.
    2. Însemnul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” reprezintă o cruce greacă mare, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 35 mm și avînd lățimea brațului de 12 mm, așezată peste o cruce greacă mai mică, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 28 mm și avînd lățimea brațului de 16 mm, totul de argint. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii mari este fixată o toartă de suspensie, de argint, prin care însemnul se prinde de baretă cu un inel din același metal.
    Pe avers, crucea mare are pe perimetru un chenar lat de argint, în relief, iar fundalul este reliefat în raze nenumărate emanînd din centru și acoperit cu email roșu-rubiniu. În mijlocul crucii, pe traversă și brațul de sus, este reprezentată în relief silueta frontală a monumentului principal din cadrul Complexului memorial „Feciorilor Patriei – Sfîntă Amintire” din Chișinău, de aur. Crucea mică este gravată în întregime cu frunze de laur în relief, de argint.
    Reversul însemnului este plat şi are gravat în mijloc, în incizie, cu litere capitale, în patru rînduri, legenda: „PARTICIPANT / LA ACȚIUNILE DE LUPTĂ / DIN AFGANISTAN / 1979–1989”.
    Însemnul se confecționează din tombac poleit și emailat.
    Panglica distincţiei este din moar, cu lățimea de 30 mm, avînd pe mijloc o dungă roşie-rubinie, cu lățimea de 10 mm, flancată de cîte o dungă albă, cu lățimea de 1 mm, și pe margini cîte trei dungi cu lățimea de 3 mm fiecare: la stînga în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova – de la stînga la dreapta, una albastră, una galbenă, una roșie, iar la dreapta în culorile Drapelului de Stat al Republicii Islamice Afganistan – de la stînga la dreapta, una neagră, una roșie, una verde. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta este dotată jos cu o toartă de suspensie, de culoarea însemnului, iar pe revers cu un sistem de prindere.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 87 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 30 mm şi înălţimea de 12 mm, și îmbrăcată cu panglica distincţiei.
    Distincţia se poartă în partea stîngă a pieptului.

Anexa nr.2

MODELUL

Crucii comemorative „Participant la acțiunile

de luptă din Afganistan (1979–1989)