HGC1167/2018
ID intern unic:  378431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1167
din  28.11.2018
сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.3 la
Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 1293     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr.3 la Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 (se anexează).
    2. Cheltuielile pentru implementarea prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                         Monica Babuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                            Eugeniu Sturza
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                       Nicolae Ciubuc

    Nr. 1167. Chişinău, 28 noiembrie 2018.


Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului  nr.1167/2018


MODIFICĂRILE

 ce se operează în anexa nr. 3 la Cadrul național al calificărilor din

Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017

    Anexa nr. 3 la Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.421-427, art. 1137), va avea următorul cuprins:


    anexa nr.3