OSVC545/2018
ID intern unic:  378448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 545
din  11.12.2018
cu privire la completarea Anexei nr. 11 la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 1778     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    În temeiul art. 12, art. 30 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), pct. 7, 8 din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea efectivului - limită şi al Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art. 15), şi întru asigurarea executării pct. 256 din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr.1140  din  2 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” din Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197-200, art. 876), cu modificările ulterioare, se completează cu codul procedurii vamale, după cum urmează:

53

Admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

5354

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, anterior plasate în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare parțială de la plata drepturilor de import.


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională va opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional Integral Vamal “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcției dezvoltare și securitate informațională și Direcției organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului.
    6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                   Vitalie VRABIE

    Nr. 545-O. Chişinău, 11 decembrie 2018.