HGC1265/2018
ID intern unic:  378549
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1265
din  19.12.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1334     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Dispoziţiile de conţinut din Hotărîrea Guvernului nr.1232/2016  cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art.1327) vor avea următorul cuprins:
    „Serviciul Vamal, cu titlu provizoriu, pînă la 30 iunie 2019, va efectua vămuirea la postul vamal Bender-2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan, cu excepţia produselor petroliere menţionate la poziţiile tarifare 271012310 (benzine pentru aviaţie), 271012700 (benzine tip „jet fuel”), 271019210 (jet fuel) şi 271019250 (altele). Procedurile stabilite vor fi sistate în cazul în care, pînă la expirarea celor 6 luni, va fi instituit controlul comun în punctele de trecere a frontierei de stat Novosaviţkaia–Cuciurgan.”
    2. La punctul 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri  de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, cuvintele „şi altor restricţii”, în ambele cazuri, se exclud.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                         Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                                    Ion Chicu

    Nr. 1265. Chişinău, 19 decembrie 2018.