OMEIC602/2018
ID intern unic:  378602
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 602
din  18.12.2018
cu privire la aprobarea completărilor
ce se operează în anexa la Ordinul
nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 1825
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                      Chiril GABURICI

    Nr. 602. Chişinău, 18 decembrie 2018.


Anexă

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoareşi a tipurilor de servicii

prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării

mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere


N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
837

SC „TEXAGROTEH” S.R.L.

cod fiscal 1006600054332

Nr. 1 din 19 noiembrie 2018

14.1
838

SC „RIDIAGER-SV” SRL

cod fiscal 1004611003275

Nr. 01 din 02 martie 2018

14.1
839

„GIULIA FASHION” S.R.L.

cod fiscal 1017600003899

F/Nr. din 12 noiembrie 2018

14.1
840

ÎI „MOLDOVAN VASILE” SRL

cod fiscal 1002600043381

Nr. 08/2018 din 20 noiembrie 2018

Nr. 35/01 din 01 noiembrie 2018

14.1
841

FIRMA „DONCRIST-GRUP” SRL

cod fiscal 1002600016105

Nr. 7 din 12 noiembrie 2018
14.1
842

ÎM „MOBILE” SRL

cod fiscal 1002600040748

F/Nr. din 01 noiembrie 2018

14.1
843

„NORD MODA” SRL

cod fiscal 1015600013140

Nr. 1 din 19 noiembrie 2018

14.1
844

„PROF-CONFECȚII” SRL

cod fiscal 1015600013151

Nr. 1 din 19 noiembrie 2018
14.1
845

„LORIDON GRUP” SRL

cod fiscal 1013600015863

F/Nr. din 27 noiembrie 2018
14.1
846

„INFINITEXTIL” SRL

cod fiscal 1011600042403

Nr. 181023 din 23 noiembrie 2018


14.1
847

„N&D CONF” SRL

cod fiscal 1018602005687

F/Nr. din 08 noiembrie 2018

14.1
848

ÎCS „IDEA MODA” SRL

cod fiscal 1009600038410

Nr. 01/2018 din 07 noiembrie 2018

14.1
849

„SEW PERSPECTIVE” SRL

cod fiscal 1018600036801

Nr. 64 din 27 septembrie 2018
Nr. 65 din 27 septembrie 2018
14.1
850

„IGORAȘ” SRL

cod fiscal 1006608000243

Nr. 01/2018 din 01 noiembrie 2018

14.1