LPC262/2018
ID intern unic:  378712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  23.11.2018
pentru modificarea Legii concurenţei nr. 183/2012
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 6
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea concurenţei nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 251. Evaluarea concentrărilor economice
                            în domeniul mass-mediei
    (1) Actele legislative speciale în domeniul mass-mediei pot prevedea praguri privind notificarea concentrărilor economice, altele decît pragurile specificate la art. 22 alin. (1).
    (2) Actele legislative speciale în domeniul mass-mediei pot prevedea cote de piaţă ce prezumă existenţa poziţiei dominante, altele decît cota stabilită la art. 10 alin. (4).
    (3) Consiliul Audiovizualului va prezenta anual, pînă la data de 1 martie, Consiliului Concurenţei un raport privind beneficiarii efectivi în domeniul audiovizualului, cu anexarea copiilor de pe documentele relevante deținute.
    (4) Consiliul Audiovizualului va sesiza Consiliul Concurenţei cu privire la fapte constatate cu semne de concentrare economică în domeniul audiovizualului şi îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 262. Chişinău, 23 noiembrie 2018.