LPC274/2018
ID intern unic:  378718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 274
din  29.11.2018
pentru modificarea articolului 201 din Legea
nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 12
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 201 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Se interzice utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și bețișoarelor, de unică folosință, fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile, începînd cu 1 ianuarie 2021.”

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Vladimir  VITIUC

    Nr. 274. Chișinău, 29 noiembrie 2018.