LPC282/2018
ID intern unic:  378720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 282
din  29.11.2018
pentru modificarea articolului 11 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 14
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 11 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările  ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Denumirile satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) și raioanelor în altă limbă decît cea de stat vor fi utilizate de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, în cadrul serviciilor de programe difuzate, cu respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii corespunzătoare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 282. Chişinău, 29 noiembrie 2018.