LPC314/2018
ID intern unic:  378743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 314
din  30.11.2018
pentru modificarea articolului 31 din Codul educației
al Republicii Moldova nr. 152/2014
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 36     Data intrarii in vigoare : 14.02.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 31 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
    „(91) În decursul unui an sînt organizate 3 sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Pentru participarea la a 3-a sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă de examen în mărimea stabilită de către Guvern.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 314. Chişinău, 30 noiembrie 2018.