LPC321/2018
ID intern unic:  378751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 321
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 44     Data intrarii in vigoare : 04.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 53 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (21), textul „care au domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „care au domiciliul în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”;
    a alineatul (22), textul „agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender” se substituie cu textul „agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender sau din localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”.
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2311, textul „de către o persoană care are domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „de către o persoană care are domiciliul în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”.
    2. La articolul 438 alineatul (1) litera d), textul „are domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „are domiciliul în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”.
    Art. III. – Articolul I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport şi modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309–320, art. 490) se modifică după cum urmează:
    la punctul 1, la punctul 2, la punctul 3 subpunctul 1) literele a), b) și c) și subpunctul 2) litera a), la punctul 5 și la punctul 7, textul „în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari” se substituie cu textul „în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”;
    la punctul 2, textul „pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari” se substituie cu textul „pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), al municipiului Bender sau al localităților Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                Vladimir  VITIUC

    Nr. 321. Chișinău, 30 noiembrie 2018.