DPC1027/2018
ID intern unic:  378752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1027
din  21.12.2018
pentru modificarea și completarea articolului 1
din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 69-VIII din 10 martie 2017
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 45     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    după poziția „Președinte
    DODON Igor    -    Președinte al Republicii Moldova,
                                   Comandant Suprem al Forțelor Armate”;
                                   se  introduce poziția „Vicepreședinte
    VOICU Pavel    -    consilier al Președintelui Republicii
                                   Moldova pentru misiuni speciale”;
    poziția „BOȚAN Roman - președinte al Comisiei securitate naţională,  apărare şi ordine publică a Parlamentului” se substituie prin poziția „CARPOV Eugen - președinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului”;
    poziția „CIOCLEA Sergiu - Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei” se substituie prin poziția „ARMAȘU Octavian - Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei”;
    poziția „VOICU Pavel - consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale” se exclude.
    Art.2. -  Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Igor DODON

    Nr. 1027-VIII. Chişinău, 21 decembrie 2018.