OMFC208/2018
ID intern unic:  378759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 208
din  21.12.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 1     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:           
    1. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70253 Proiectul „Computerizarea școlilor din raionul Taraclia din Republica Moldova”;
    70254 Proiectul „Programul de grant pentru proiectele securității umanitare (KUSANONE)”.
    2.  Prezentul ordin intră in vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                      Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 208. Chişinău, 21 decembrie 2018.