OMFC213/2018
ID intern unic:  378840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 213
din  27.12.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 59     Data intrarii in vigoare : 27.12.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarea completare:
    1. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    “00493 Acordarea suportului unic beneficiarilor de alocații sociale de stat”.
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                         Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 213. Chişinău, 27 decembrie 2018.