OSVC525/2018
ID intern unic:  378846
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 525
din  30.11.2018
cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 12 la
Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor laaprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”,
cu modificările și completările ulterioare
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 65     Data intrarii in vigoare : 11.02.2019
    În scopul implementării prevederilor pct. 5 și 51 din Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogene care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852 din 14.02.2002 (Monitorul Oficial, 2002, nr. 54-55); ale Hotărîrii Guvernului nr. 856 din 13.07.2016 privind aprobarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 217-229), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial, ediție specială din 01.01.2007) și al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 3-5),
ORDON:
    1. Anexa nr. 12 „Lista codurilor contingentelor în vigoare” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), se completează cu următorul cod:
    - codul HAQT - Contingent import al hidroclorofluorocarburilor halogenate în limita volumului cantitativ anual, distribuit prin decizia Comisiei de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.
    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”  vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoștința funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranților în nume propriu a prevederilor prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina  Departamentului venituri și control vamal (Direcția venituri vamale) și al Direcției dezvoltare și securitate informațională.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                                  Vitalie VRABIE

    Nr. 525-O. Chişinău, 30 noiembrie 2018.