HGC1125/2018
ID intern unic:  378909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1125
din  14.11.2018
pentru modificarea punctului 6 din Regulamentul sanitar privind
protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate
funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 606/2015
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 6     Data intrarii in vigoare : 18.02.2019
    În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183) și art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 6 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 253, art. 695), va avea următorul cuprins:
    „6. În unitățile de comerț din incinta stațiilor, produsele alimentare se comercializează cu respectarea cerințelor Regulamentului sanitar pentru unitățile comerciale cu profil alimentar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931/2011. Unitățile de alimentație publică din incinta stațiilor activează cu respectarea cerințelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică.”

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                  Silvia Radu

    Nr. 1125. Chişinău, 14 noiembrie 2018.