ECSM167/2019
ID intern unic:  378980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 167
din  18.01.2019
din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608/28
din 18 decembrie 2018 cu privire la demersul vicepreședintelui
Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, referitor la unele
chestiuni ce se referă la activitatea judecătorului de instrucție
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 167     Data intrarii in vigoare : 18.02.2019
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se admite demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, referitor la unele chestiuni ce se referă la activitatea judecătorului de instrucție.
    2. Se modifică și se completează Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, după cum urmează:
    - pct. 81 se completează cu sintagma „cu excepția Judecătoriei Chișinău” avînd următorul conținut: „Cu excepția Judecătoriei Chișinău, judecătorului de drept comun care a fost învestit cu exercitarea atribuţiilor de judecător de instrucţie, pe parcursul perioadei de exercitare a acestor atribuţii i se vor repartiza şi celelalte categorii de dosare în volum de 50 %”. 
    - pct. 12 se completează cu un nou alineat: „Materialele atribuite controlului judiciar al urmăririi penale la nomenclatoarele cu numerele: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 din Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, vor fi repartizate și examinate de același judecător”.
    3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării.
    4. Hotărîrea se expediază spre informare tuturor instanțelor judecătorești, se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar extrasul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
    CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                                           Victor MICU