HGC16/2019
ID intern unic:  378998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  18.01.2019
cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire
a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359/2014
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 25     Data intrarii in vigoare : 19.01.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134–141, art.397), se completează cu pozițiile 33 și 34 cu următorul cuprins:
„33.
ÎM „IRAID-SOR” SRL
1003607001493

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, cu excepția cartofilor

34.
SRL „Euro-Alco”
1002600026841

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate”.


    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                             Ion Chicu

    Nr. 16. Chişinău, 18 ianuarie 2019.