HGC43/2019
ID intern unic:  379140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 43
din  30.01.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 317/2012
cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Definirea, descrierea,
prezentarea și etichetarea
băuturilor alcoolice”
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 52     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art. 367) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea şi la punctele 1 şi 2 din hotărîre, textul „Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” se substituie cu textul „Cerinţe privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”;
    2) în Reglementarea tehnică:
    a) în denumire, textul „Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” se substituie cu textul „Cerinţe privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”;
    b) în clauza de armonizare, textul „Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice (în continuare – Reglementare tehnică)” se substituie cu textul „Cerinţe privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice (în continuare – Cerinţe)”;
    c) pe tot parcursul textului, cuvintele „prezenta Reglementare tehnică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prezentele Cerinţe”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    d) la punctul 1, cuvîntul „stabileşte” se substituie cu cuvîntul „stabilesc”;
    e) la punctele 10 şi 56, cuvintele „prevederile” şi, respectiv, „prevederilor” se exclud;
    f) în anexa nr. 1:
    la punctul 54 litera b), cifrele „12” se substituie cu cifrele „10”;
    la punctul 55 litera b), cifrele „12” se substituie cu cifrele „10”.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Nr. 43. Chişinău, 30 ianuarie 2019.