HGC53/2019
ID intern unic:  379153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 53
din  30.01.2019
cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control
la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în
cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat
moldo-ucrainene
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 61     Data intrarii in vigoare : 01.02.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1068) va avea următorul cuprins:
    „21. Prin derogare de la prevederile punctelor 2 şi 3, pe o perioadă de pînă la data de 1 iulie 2019, prezenta hotărîre se aplică agenţilor economici și instituțiilor publice din raioanele de est ale Republicii Moldova care vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Ion Chicu

    Nr. 53. Chişinău, 30 ianuarie 2019.