OMEIC46/2019
ID intern unic:  379413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 46
din  14.02.2019
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 363     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETAR GENERAL DE STAT                                          Iulia COSTIN

    Nr. 46. Chişinău, 14 februarie 2019.

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA
 cu drept de deducere

N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
851

ÎI „MOLDOVAN VASILE” SRL

cod fiscal 1002600043381

Nr. 7183 din 29 octombrie 2018

 
14.1
852

„PROELINICA” SRL

cod fiscal 1011600015836

Nr. 01 din 17 ianuarie 2019
14.1
853

SC „PANCOLOR ELIT” SRL

cod fiscal 1007602001669

Nr.01/2018 din 13 martie 2018
 
14.1
854

„EVEREST COMPANIE” SRL

cod fiscal 1017611007781

Nr. 66 din 01 noiembrie 2018

Nr. 01/12/2018 din 01 decembrie 2018

14.1
855

„ZOLAVERA FASHION” SRL

cod fiscal 1013600019872

Nr. 01/06-01/19 din 22 ianuarie 2019

14.1
856

„LUXTORE” SRL

cod fiscal 1011600000139

Nr. 1/2019 din 21 ianuarie 2019

14.1
857

SC „TEXAGROTEH” SRL

cod fiscal 1006600054332

Nr. 01 din 11 februarie 2019
14.1