OMFC27/2019
ID intern unic:  379414
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 27
din  11.02.2019
privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 364     Data intrarii in vigoare : 11.02.2019
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. În anexa nr.2 “Clasificaţia organizaţională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale” denumirea codului 0404 “Consiliul Coordonator al Audiovizualului” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „0404 Consiliul Audiovizualului”.
    2. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „00494 Susținerea financiară a persoanelor participante în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
    3. Anexa nr.11 „Clasificația economică” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „142218 Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate”.
    4. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    4.1. Se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „142218 Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate”.
    4.2. Codul 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”, ultima propoziție va avea următorul conținut: „De asemenea, se reflectă cheltuielile aferente achitării indemnizațiilor stabilite conform Codului electoral.” 
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETAR DE STAT                                           Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 27. Chişinău, 11 februarie 2019.