OSVC17/2019
ID intern unic:  379447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 17
din  15.01.2019
cu privire la modificarea anexei nr. 14 la
Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”,
cu modificările și completările ulterioare
Publicat : 25.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 24-28     art Nr : 184     Data intrarii in vigoare : 25.02.2019
    În scopul implementării prevederilor Art. XXII din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 140 din 27 iulie 2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr. 309–320), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial, ediție specială din 01.01.2007) și al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 3–5), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197–200, art.876) se completează după cum urmează:
    „185 Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie);
    186 Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie);
    187 Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie);
    188 Autorizație individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)”.
    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor asigura aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului ordin, funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranților în nume propriu.
    4. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal (Direcția venituri vamale și Direcția dezvoltare și securitate informațională).
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    SERVICIULUI VAMAL                                            Vitalie VRABIE

    Nr. 17-O. Chişinău, 15 ianuarie 2019.