DPC1099/2019
ID intern unic:  379452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1099
din  13.02.2019
privind modificarea Decretului Președintelui
Republicii Moldova nr. 706-VIII din 1 mai 2018

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 128     Data intrarii in vigoare : 22.02.2019
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 706-VIII din 1 mai 2018 privind conferirea de distincții de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 150-155, art. 295) se modifică după cum urmează:
    din compartimentul „Titlul onorific „Om Emerit”, poziția „CAIREAC Petr - președinte al Societății pe Acțiuni „Iugintertrans”, orașul Taraclia” se exclude;
    după denumirea compartimentului „Ordinul „Gloria Muncii” se include poziția „CAIREAC Petr - președinte al Societății pe Acțiuni „Iugintertrans”, orașul Taraclia”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr.1099-VIII. Chișinău, 13 februarie 2019.