LPC14/2019
ID intern unic:  379459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  15.02.2019
cu privire la modificarea articolului 10 din Legea
bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 124
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art.1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Articolul 10 alineatul (2) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 504–511, art. 842) se modifică după cum urmează:
    liniuța a patra se completează în final cu textul „ , cu excepția directorilor (șefilor) instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic, pentru care valoarea de referință este de 1800 de lei”;
    după liniuța a cincea se introduc trei liniuțe noi cu următorul cuprins:
    „– în mărime de 1600 de lei – pentru corpul de ofițeri din Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepția Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare) și din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
    – în mărime de 1700 de lei – pentru corpul de subofițeri din Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepția Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare) și din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
    – în mărime de 1700 de lei – pentru consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (cu excepția directorului general și directorului general adjunct);”.
    Art. II. – Valorile de referință derogatorii stabilite conform prezentei legi se vor aplica la calcularea salariilor începînd cu luna ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 14. Chișinău, 15 februarie 2019.