HGC103/2019
ID intern unic:  379520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  27.02.2019
pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărîrea Guvernului
nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților
din unitățile cu autonomie financiară
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 128     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841) se completează cu poziția 14 cu următorul cuprins:
    „14. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
    Instituţia publică „Fondul special pentru manuale”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                    Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                                    Ion Chicu

    Nr. 103. Chişinău, 27 februarie 2019.