HCNPFC57/13/2018
ID intern unic:  379579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 57/13
din  28.12.2018
cu privire la primele de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 416     Data intrarii in vigoare : 01.07.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1422 din 21 februarie 2019 
Ministru ____________Victoria IFTODI

    În temeiul prevederilor art.11* din Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85) și art.30 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, conform anexei nr.1.
    2. Asigurătorii (reasigurătorii) licențiați să desfășoare activitatea de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) vor constitui un Cont de garantare pentru RCA, potrivit anexei nr.2.
    3. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176, art.1208), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.929 din 31.07.2013.
    4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                        Valeriu CHIȚAN

    Nr. 57/13. Chişinău, 28 decembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2