OSFSC79/2019
ID intern unic:  379762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 79
din  25.02.2019
cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor
fiscale electronice „e-Factura”

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    În temeiul art.133 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucțiunii privind completarea acestuia,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-102, art.515 din 05.04.2014), după cum urmează:
    1) Din punctul 30 al Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” se exclude textul „ – moment ce determină şi apariţia dreptului la trecere în cont a TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal”.
    2. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoștință prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT AL SFS                                      Iuri LICHII

    Nr. 79. Chişinău, 25 februarie 2019.