OSVC78/2019
ID intern unic:  379770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 78
din  21.02.2019
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea  declaraţiei vamale în detaliu ”

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 485     Data intrarii in vigoare : 08.04.2019
    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163/1997 și art.28 lit.z2) din Legea  nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, în conformitate cu pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informațională,
ORDON :
    1. Anexa nr.11, compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare”, în cadrul procedurii vamale „42”, la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, se completează cu codul scutirii 721, după cum urmează:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

 TV, TVA (fără drept de deducere)

721

Legea cu privire la tariful vamal, art.28 lit.z2);

Codul fiscal, art.103 alin.(98);
Hotărîrea Guvernului nr.506 din 30.05.2018 

Scutiri aplicate la importul dializatorilor de la poziţia tarifară 8421290000 de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform art.11 lit.a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, şi destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali prevederile prezentului ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7.  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
.
    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                          Vitalie VRABIE

    Nr. 78-O. Chişinău, 21 februarie 2019.