HGC175/2019
ID intern unic:  379857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 175
din  15.03.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 198     Data intrarii in vigoare : 16.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142–145, art.1092) se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1:
    a) primul tabel va avea următorul cuprins:
 
Nr.
crt.
 
Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare, lei

în învățămîntul superior

(ciclul I și ciclul II, inclusiv studiile integrate)

în învăţămîntul

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

I.

Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclurile I și II, studii integrate) şi pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

1.
Categoria I
880
690
2.
Categoria a II-a
750
575
3.
Categoria a III-a
690
530
II.
Bursa socială
465
405
III.
Ciclul II
945”;
 












    b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:

Categoria bursierilor
Categoriile de burse
Cuantumul bursei lunare, lei

Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar, cu excepţia elevilor care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici

Categoria I
510
Categoria a II-a
430
Categoria a III-a
360

Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici

 
390”;
 







    c) în notele de la tabelul al doilea, punctul 2 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

    „Deținuții nu beneficiază de burse de studii.”;

    d) tabelul al treilea va avea următorul cuprins:
 
Nr.
crt.
Categoriile de burse
Cuantumul bursei lunare, lei
1.

Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani

 
1155
2.

Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani

 
1280
3.

Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani

 
1325
4.

Medicii rezidenţi din anul I de studii

1155
5.

Medicii rezidenţi din anii II şi III de studii

1280
6.

Medicii rezidenţi din anii IV şi V de studii, medicii secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii

 
1325
7.

Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic

În mărimea salariului de funcţie calculat conform notei

8.

Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat

În mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu lunar pe economie din anul precedent”;


    2) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:


„Nr.
crt.
 
 
Categoriile de burse
Cuantumul bursei lunare, lei

în învăţămîntul superior

în învăţămîntul

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

1.
Bursa Republicii
1525
 
2.

Bursa Preşedintelui Republicii Moldova

1385
1075
3.

Bursa Guvernului

1270
 
4.

Bursa „Gaudeamus”

 
920”.
 

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 467/2006 cu privire la acordarea burselor elevilor talentați din liceele-internat republicane cu profil arte și elevilor talentați din clasele IV-IX a Colegiului Național de Coregrafie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.70-72, art.498) se modifică după cum urmează:

    1) punctul 3 va avea următorul cuprins:

    „3. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute anual în bugetele respective.”;

    2)    punctul 4 se abrogă;
    3)    anexa va avea următorul cuprins:

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 467/2006
 
Cuantumurile burselor de performanță și specialepentru elevii talentați din
liceele-internat republicane cu profil arte și elevii talentați din clasele IV-IX
ale Colegiului Național de Coregrafie

Nr. crt.
Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare, lei

clasele II-IV
clasele V-IX
clasele X-XII
Burse de performanță
1.

Categoria I

350
525
670
2.

Categoria a II-a

x
440
550
3.

Categoria a III-a

x
x
500
Burse speciale
 

Bursa specială

525”.

    3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, elevilor/studenților li se va acorda un supliment egal cu diferența dintre bursa stabilită conform prezentei hotărîri și bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2019 pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                            Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                            Ion Chicu

    Nr. 175. Chişinău, 15 martie 2019.