OMFC47/2019
ID intern unic:  379868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 47
din  05.03.2019
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202
din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobareaConsiliului
pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public”
Publicat : 16.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 526     Data intrarii in vigoare : 16.04.2019
    În vederea necesității efectuării unor modificări și completări în componența nominală a Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public,
ORDON:
    1. În anexa nr.1 „Regulamentul Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public”, în punctul 8 sintagma „secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor” se substituie prin „ministru al finanţelor”.
    2. Anexa nr.2 „Componenţa nominală a Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” se modifică după cum urmează:
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public

    CHICU Ion                  – ministru al finanțelor, preşedinte al Consiliului
    VORONIN Angela      – şef al Direcţiei Trezoreria de Stat, împuternicit cu exercitarea
                                            funcției de secretar de stat, Ministerul Finanţelor, vicepreşedinte
                                            al Consiliului
    ANDRIEȘ Violeta        – membru al Curţii de Conturi
    DOLGHI Vladimir        – vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Contabililor
                                            și Auditorilor din Republica Moldova
    TABAN Elena              – doctor în economie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat
                                            din Tiraspol
    PLĂCINTĂ Svetlana    – şef al Secției metodologie din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat,
                                            Ministerul Finanţelor
    SLOVA Nadejda          – şef al Secției raportare din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat,
                                            Ministerul Finanţelor
    VORONA Stella           – consultant principal al Secției managementul lichidităților din cadrul
                                            Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor
    RAILEAN Tatiana         – consultant principal al Secţiei metodologie din cadrul Direcţiei
                                            Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl finanţelor                                                  Ion CHICU

    Nr. 47. Chişinău, 5 martie 2019.