LPC23/2019
ID intern unic:  379880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  11.03.2019
pentru modificarea articolului 89 din
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Publicat : 22.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107     art Nr : 176     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Articolul 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Dispozițiile prevăzute la art. 13 alin. (6), art. 32 alin. (1), art. 35 alin. (3) și (4), art. 41 alin. (2), art. 61 alin. (19) lit. c), art. 65 alin. (5), în partea ce se referă la utilizarea SIA „RSAP” și a mijloacelor electronice de comunicare pentru procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale, desfășurate de autoritatea centrală de achiziție, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 23. Chișinău, 11 martie 2019.