HGC178/2019
ID intern unic:  379888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 178
din  15.03.2019
cu privire la modificarea punctului 68 din Regulamentul circulației rutiere,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009
Publicat : 22.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107     art Nr : 208     Data intrarii in vigoare : 22.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 68 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92–93, art. 409), subpunctul 3) se modifică după cum urmează:
    1) litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrînd parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1, d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6–6.8.9, asociat indicatorului, lățimea minimă a căii de circulație lăsate la dispoziția pietonilor cu mobilitate limitată trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri”;
    2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) vehiculele staționate nu trebuie să blocheze accesul la scări, rampe sau planuri înclinate de bordură, destinate persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă”.
    2. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, va revizui actele normative departamentale în conformitate cu prevederile acesteia.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan

    Nr. 178. Chişinău, 15 martie 2019.