OSVC121/2019
ID intern unic:  379941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 121
din  20.03.2019
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.333-O/2014
cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei
de regularizare
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 544     Data intrarii in vigoare : 01.04.2019
    În temeiul articolelor 127, 12713 din Codul vamal nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu pct.8 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15),
ORDON:
    1. Ordinul Serviciului Vamal nr.333-O/2014 ”Cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260, art.1250), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - anexa nr.1, rubrica 8 se completează cu textul:
    ”Decizia de regularizare poate fi atacată inițial la aparatul central al Serviciului Vamal (adresa: mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30), în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință a deciziei de regularizare.” 
    - anexa nr.2,  în Instrucțiunea privind completarea formularului deciziei de regularizare, la pct.4, rubrica 8 după cuvîntul ”deciziei.” se completează cu textul ”, precum și informația cu privire la exercitarea căilor de atac.”
    - anexa nr.3 se completează cu textul:
    ”Decizia de regularizare poate fi atacată inițial la aparatul central al Serviciului Vamal (adresa: mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30), în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință a deciziei de regularizare.” 
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Grigore IONIŢOV

    Nr. 121-O. Chişinău, 20 martie 2019.