OSVC124/2019
ID intern unic:  379942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 124
din  20.03.2019
cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la
aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea declaraţiei vamale în detaliu”,
cu modificările și completările
 ulterioare
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 545     Data intrarii in vigoare : 20.03.2019
    În scopul implementării prevederilor Legii cu privire la medicamentele de uz veterinar nr. 119 din 5 iulie 2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr. 309-320/468), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial, ediție specială din 01.01.2007) și al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 3-5), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), se completează după cum urmează:
    189 Autorizație sanitar veterinară de funcționare.
    2. Direcția dezvoltare și securitate informațională și Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informațional “Asycuda World”.
    3. Șefii birourilor vamale vor asigura aducerea prevederilor prezentului Ordin la cunoștința funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranților în nume propriu.
    4. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina  Departamentului venituri și control vamal (Direcția venituri vamale și Direcția dezvoltare și securitate informațională).
    6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                            Vitalie VRABIE

    Nr. 124-O. Chişinău, 20 martie 2019.