OSVC128/2019
ID intern unic:  379944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 128
din  25.03.2019
cu privire la modificarea Anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 ”Cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 547     Data intrarii in vigoare : 29.04.2019
    În vederea executării Legii Republicii Moldova nr.187 din 26.07.2018 privind modificarea unor acte legislative, în conformitate cu prevederile alin.(4) art.9 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007,
ORDON:
    1. A completa Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    - se introduc coduri noi, cu următorul conţinut:
1191

ZCV ALBINEȚUL VECHI (SUBZONA nr.9 ZEL BĂLŢI) (PVI)

2093

ZCV HÎNCEȘTI 1 (SUBZONA ZEL UNGHENI-BUSINESS)

CHIȘINĂU 3 (PVI, Petricani)


    2. Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informaţională va opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    5. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                                  Vitalie VRABIE

    Nr. 128-O. Chişinău, 25 martie 2019.