HCNPFC11/5/2019
ID intern unic:  379950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 11/5
din  18.03.2019
cu privire la modificarea Regulamentului privind Fondul de compensare
a investitorilor,aprobat prin Hotărârea CNPF nr.32/2/2014
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 552     Data intrarii in vigoare : 29.04.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1432 din 20 martie 2019
Ministru _______Victoria IFTODI    În temeiul art.130 alin.(1) și alin.(2), art.132 alin.(1) lit.a) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂȘTE:
    Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.32/2/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.992), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.983 din 17.07.2014, se modifică după cum urmează:
    1) La pct.8, prima propoziție după textul „pct.5 lit.d)-g)” se completează cu textul „și se percep anual de către CNPF în calitate de taxă anuală de administrare şi funcţionare a Fondului de compensare a investitorilor conform Legii nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi hotărârii Consiliului de administraţie al CNPF privind cuantumul taxelor şi plăţilor stabilite pentru anul respectiv”.
    2) La pct.12, textul „25 ianuarie” se substituie cu textul „15 mai”.
    3) La pct.13, cuvântul „ianuarie” se substituie cu cuvântul „mai”.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                         Valeriu CHIȚAN

    Nr. 11/5. Chişinău, 18 martie 2019.