OMFC62/2019
ID intern unic:  379999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 62
din  05.04.2019
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 12.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 132-138     art Nr : 670     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor -
    B. Activităţi” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „70255 Proiectul „Eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din mun. Chișinău””.
    2. Anexa nr.11 „Clasificaţia economică”:
    2.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „14518 Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova;
    145181 Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova”.
    2.2. Denumirea codului 114638 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „114638 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
    2.3. Codul 114631 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    3. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1. Se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „145181 Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova”;
    3.2. Denumirea codului 114638 se modifică şi se expune în următoarea redacție:
    „114638 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) ”.
    3.3. Codul 114631 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    4. Prevederile punctelor 1, 2.1 și 3.1 intră în vigoare la data semnării. Punctele 2.2-2.3 și 3.2-3.3 intră în vigoare la 1 mai 2019. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                          Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 62. Chişinău, 5 aprilie 2019.