HGC199/2019
ID intern unic:  380126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 199
din  03.04.2019
cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 482/2017
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 227     Data intrarii in vigoare : 05.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    La poziția „10 Servicii” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățămîntul superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 482/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 564), coloanele 4 și 5 se completează, corespunzător, cu următoarea subpoziție:

1032.4 Securitatea frontierei

 1032.4 Border security

180”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                 Monica Babuc

    Nr. 199. Chişinău, 3 aprilie 2019.