HGC203/2019
ID intern unic:  380130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 203
din  03.04.2019
cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept
de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult  de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele
de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359/2014
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 230     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 397), se modifică după cum urmează:
    1) la poziția 23, coloana 4 se completează cu următoarele subpoziţii:
    „Fabricarea hîrtiei și a cartonului ondulat și a ambalajelor de hîrtie;
    Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hîrtie sau carton;
    Fabricarea articolelor de papetărie;
    Fabricarea altor articole din hîrtie și carton n.c.a.;
    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
    Fabricarea altor produse din material plastic”;
    2) se completează cu poziția 35 cu următorul cuprins:
„35.
IM „Puratos-Mold” SRL
1003600052474
Fabricarea pîinii;

Fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase;

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.”.

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                         Ion Chicu

    Nr. 203. Chişinău, 3 aprilie 2019.