HGC221/2019
ID intern unic:  380186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 221
din  03.04.2019
pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire
la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite
deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 242     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    În temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 1466), se modifică după cum urmează:
    1) la litera a), după cuvintul „medalii” se introduc cuvintele „sau cruci”;
    2) la litera c), după cuvîntul „medalii” se introduce cuvîntul „ , cruci”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                           Eugeniu Sturza
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                        Ion Chicu

    Nr. 221. Chişinău, 3 aprilie 2019.