OMEIC71/2019
ID intern unic:  380216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 71
din  25.03.2019
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 579     Data intrarii in vigoare : 05.05.2019
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                    Chiril GABURICI

    Nr. 71. Chişinău, 25 martie 2019.


LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,

scutite de TVA cu drept de deducere

 
N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

858
„VELITEXTIL-PROD” SRL
cod fiscal 1011600024704
F/Nr. din 15 februarie 2019
 
14.1
859
ÎCS „ENNSGERN” SRL

cod fiscal 1005602006121

F/Nr. din 1 februarie 2019
14.1
860
„STYLE BY MILITTA” SRL
cod fiscal 1017607005098
Nr. 42 din 1 februarie 2019
 
14.1
861
ÎCS „MARTHATEX” SRL

cod fiscal 1003600059761

Nr. 1 din 5 februarie 2019
14.1
862
„MOLDOVAN VASILE” ÎI

cod fiscal 1002600043381

Nr. 21 din 9 ianuarie 2019
14.1
863
„FANTAZIA-O” SRL
cod fiscal 1003602150617
Nr. 1/19 din 1 februarie 2019
 
14.1
864
„BEVERA NORD” SRL

cod fiscal 1003607000083

Nr. 01/02-2019 din 08 februarie 2019
14.1
865
„TRICON” SRL
cod fiscal 1002603000505
Nr. 08 din 14 martie 2019
 
14.3
866
„VELITEXTIL-PROD” SRL

cod fiscal 1011600024704

Nr. 1/2019 din 7 martie 2019
14.1