OMFC51/2019
ID intern unic:  380219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 51
din  20.03.2019
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 580     Data intrarii in vigoare : 20.03.2019
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia bugetară se operează următoarele modificări și completări:    
    1. Anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A. Programe și subprograme”:
    1.1.    Se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „7012 Protecția și securitatea chimică”;
    1.2. Se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele coduri:
    „0602 Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului diplomatic;
    6903 Conservarea și sporirea fertilității solului;
    7002 Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice”.
    2. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi” denumirea codului 70104 „Proiectul „IFAD VI””se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „70104 Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI)”.
    3. Anexa nr.10 “Clasificaţia surselor”, la punctul 6. “Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6:
    3.1.Se completează cu următoarele coduri: 
2
011
Banca de Dezvoltare a Republicii Belarus
2
012
Banca Industrială și Comercială a Chinei
2
013

Organizația de Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite (UNIDO)

2
014

Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO)


    3.2. Codurile 2100-2103 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    4. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    Codul 273900 „Alte prestaţii sociale ale angajatorilor”, după cuvîntul  „angajați,” se va completa cu textul „plățile acordate deputatului legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,” .
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETAR DE STAT                                                  Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 51. Chişinău, 20 martie 2019.